Qui som

AIBEI, Associació Illes Balears Empreses d’Inserció

AIBEI, Associació Illes Balears Empreses d’Inserció es va constituir al juny de 2022. La missió de l’associació és aglutinar les empreses d’inserció creades a les Illes Balears amb l’objectiu d’afavorir la integració i formació sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social com a trànsit a l’ocupació ordinària, a través de la realització d’activitats econòmiques de producció de bens i serveis d’acord amb els principis de l’economia solidària:

1

Equitat

Treball digne

Cooperació

Sostenibilitat ecològica

Repartiment just de la riquesa

Compromís amb l’entorn

2

Veure Estatuts

Descàrrega

Composició Junta directiva:

 • Presidència:
  Antonio Aguiló Taltavull (Mestral Inserció i Medi Ambient)
 • Vicepresidència:
  Maria Jaume Jaume (Deixalles Serveis Ambientals)
 • Secretaria:
  Victor Manuel Reyes Conde (Benfet Serveis i Manteniment)
 • Tresoreria:
  Fèlix Sánchez Díaz (Eines x Inserció)
 • Vocalia:
  Antoni Ramis Bestard (Deixalles Inserció i Triatge)

Finalitats

 • La defensa, promoció i representació dels interessos de les empreses d’inserció sòcies davant les administracions públiques, agents socials, institucions i organitzacions públiques i privades.
 • Promoure, ajudar i fomentar el desenvolupament de les empreses d’inserció.
 • Facilitar, contribuir i promoure la inserció social i laboral a través de les empreses d’inserció, i també a través de l’economia social i solidària, de col·lectius social i laboralment exclosos del mercat laboral ordinari.
 • Amb caràcter general, la defensa dels interessos de les persones en situació o risc d’exclusió social
 • La defensa dels interessos col·lectius dels seus socis, així com la promoció i realització de tota classe de serveis i activitats connexes que serveixin per a aquest objectiu.
 • Coordinar-se i col·laborar amb les administracions públiques, entitats, institucions i agents socials que treballen per a la inserció laboral, social i contra l’exclusió.
 • Representar a les organitzacions associades per al seu desenvolupament en la consecució i promoció de la inserció social i laboral.
 • Fomentar i donar suport als esforços de les institucions oficials, entitats i federacions per crear un clima d’opinió pública favorable a la promoció de la inserció social, a través de la integració laboral de les persones en situació d’exclusió.
 • La defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que li són propis, essent els medis típics d’acció la negociació col·lectiva laboral, el plantejament de conflictes col·lectius de treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes públics de les administracions laborals.
 • Qualsevol altres que coadjuven a la promoció i foment de les empreses d’inserció.
 • Defensar i promoure la igualtat de gènere i oportunitats en les empreses d’inserció i en les xarxes a les que pertanyem.

En queda exclòs qualsevol ànim de lucre