Serveis

Empresa d’inserció

Descripció serveis

Àmbit d’actuació

Benfet Serveis i Manteniment

 • Jardineria: manteniment, podes, tales, plantacions, reforestacions, tractaments fitosanitaris, neteja forestal, control d’espècies vegetals en el litoral, assessorament i manteniment d’explotacions agrícoles
 • Neteja: viària, d’edificis, naus i zones verdes, manteniment de comunitats de veïnats, centres residencials i piscines
 • Gestió i manteniment de mercadets

Mallorca

Empresa d’inserció

Descripció serveis

Àmbit d’actuació

Deixalles Inserció i Triatge

 • Gestió de personal per al tractament de residus, especialment residus d’envasos, enderrocs i voluminosos

Mallorca

Empresa d’inserció

Descripció serveis

Àmbit d’actuació

Deixalles Serveis Ambientals

 • Recollida i tractament de voluminosos i tèxtil
 • Gestió de Parcs Verds / Deixalleries
 • Serveis de neteja viària, platges, locals
 • Conservació i manteniment d’edificis, jardins, platges, torrents i zones forestals
 • Confecció de peces de vestir i complements
 • Fabricació i venda de productes d’upcycling
 • Serveis de personal per:
  – Porta equipatges a estacions i aeroports
  – Control d’accessos i informació
  – Consergeria
  – Enquestes i sondejos
  – Auxiliars administratius i d’arxiu
  – Substitucions d’operaris a brigades, Parcs Verds i altres serveis

Mallorca i Eivissa

Empresa d’inserció

Descripció serveis

Àmbit d’actuació

Eines x Inserció

Activitat tèxtil:
– Recollida de roba a través de contenidors i de donacions
– Valorització de la roba recollida, que es reutilitza o recicla després de passar per un procés de classificació professional
– Comercialització de la roba recuperada a través de 3 botigues de Moda Re- ubicades a Palma, Inca i Manacor

Mallorca

Empresa d’inserció

Descripció serveis

Àmbit d’actuació

Mestral Inserció i Medi Ambient

 • Recollida i tractament de residus d’aparells elèctrics i electrònics i tèxtils, comercialització de roba i productes de segona mà
 • Fabricació i reparació de mobles
 • Reparació de bicicletes
 • Viver ecològic d’arbres fruiters de varietats tradicionals de Menorca
 • Comercialització de productes de comerç just
 • Escola de restauració Ca n’Aguedet

Menorca

Reciclajes Textiles Solidarios

 • Reciclatge i venda de peces textils usades

Eivissa