L’Associació balear d’empreses d’inserció AIBEI s’incorpora a la Federació estatal

14 des. 2023 | Notícies

L’associació balear d’empreses d’inserció AIBEI s’incorpora a FAEDEI, la Federació d’Associacions Empresarials d’Empreses d’Inserció

  • Les 255 empreses d’inserció participants en l’estudi anual de FAEDEI varen crear 9.570 llocs de treball amb un volum de negoci superior als 169 M€
  • Amb la incorporació d’AIBEI, FAEDEI creix en representativitat i aglutina a 14 associacions d’empreses d’inserció d’àmbit autonòmic

Madrid-Palma,

La Junta Directiva de FAEDEI, Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción, ha aprovat recentment, i per unanimitat, la incorporació de AIBEI, l’Associació Illes Balears Empreses d’Inserció (AIBEI). Constituïda en 2022, l’entitat balear aglutina a les entitats Projecte Home Balears Inserció, Deixalles  Inserció i Triatge, Deixalles Serveis Ambiental, i Càritas Diocesana de Mallorca (Eines x Inserció) i Menorca (Mestral Inserció i Medi Ambient).

En 2022 aquestes cinc entitats de les Illes Balears varen contractar a 201 persones a jornada completa/any, de las quals 125 varen estar contractades amb un contracte d’inserció i 21 varen trobar feina en el mercat laboral ordinari. El seu volum d’ingressos va arribar als 4,4 milions de euros, dels quals el 87% procediren de la facturació per serveis contractats. Totes les entitats realitzen un acompanyament a la inserció social sense ànim de lucre.

FAEDEI, creada en 2007, agrupa a les 14 associacions autonòmiques d’empreses d’inserció de: Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-La Manxa, Comunitat Valenciana, Galícia, Illes Balears, Madrid, Navarra, Murcia i País Basc. En 2022 aquestes empreses federades, més les que pertanyen a l’Associació de Catalunya, varen contractar a 9.570 persones, un 51% de dones. D’aquest total, el 63% era personal d’inserció; és a dir, que 6.000 persones varen tenir contractes d’inserció i d’aquestes el 77% s’han incorporat al mercat laboral ordinari després de finalitzar en 2022 els seus itineraris d’inserció personalitzats.

Aproximadament dos terços de les persones inserides (67%) es varen incorporar per compte aliena, la qual cosa suposa un total de 4.020 persones, un 8% s’han incorporat a la plantilla pròpia de les empreses d’inserció, i el 2% per compte propi.

A tota Espanya estan registrades al voltant de 300 empreses d’inserció, més de 200 de les quals estan representades per FAEDEI, que generen en conjunt més de 5.400 llocs de feina. Les empreses d’inserció són societats mercantils o cooperatives promogudes per entitats sense ànim de lucre amb la finalitat de facilitar l’accés al mercat laboral de persones en situació de risc o exclusió social, a les que se’ls proporciona un lloc de treball i acompanyament durant un període màxim de tres anys a través d’un itinerari personalitzat.

En 2022 el conjunt de les empreses participants en l’estudi va arribar a un volum de negoci de 169,9 M€, l’àmplia majoria per la venda de productes i serveis al sector privat (78%) i en menor mesura al sector públic (22%). Per sectors d’ocupabilitat, són els serveis els que acaparen gran part de les insercions amb un percentatge proper al 80%.

El model d’empresa d’inserció s’ha consolidat en els darrers anys a Espanya com a l’eina d’inclusió sociolaboral més òptima per a vertebrar la inclusió social i la transició al mercat laboral de les persones en risc d’exclusió. Des de FAEDEI s’impulsen diferents mesures en aquest àmbit, com és la pròpia reforma de la Llei d’Empreses d’Inserció, el compliment de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com l’economia inclusiva a través del PERTE d’Economia Social i de les Cures, i del Pla d’Acció Europeu d’Economia Social. La federació espanyola forma part alhora de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) i de la Xarxa Europea d’Empreses d’Integració Social (ENSIE).

Per a Antoni Aguiló, president d’AIBEI, “la nostra incorporació a la federació espanyola respon a la necessitat d’aliances amb les quals oferir uns millors serveis i actuar com a una plataforma de compromís comú que proporcioni una major representació i visibilitat. La unió fa la força. Aspiram a que, al costat de FAEDEI, puguem arribar a més treballadors i empreses, a més que el nostre major pes ens permeti rebre unes millors condicions per part de les institucions”.

En opinió del president de FAEDEI Rafael López García, aquesta aliança “suposa una enorme oportunitat per a créixer i ampliar el territori sobre el qual opera la Federació, sumant empreses d’inserció social i generant nous llocs de feina per atendre a la demanda creixent. Amb AIBEI ja tenim presència en quasi tot el territori espanyol”, afirma.

1
2