Les empreses d’inserció de les Illes Balears s’agrupen en l’associació AIBEI per defensar els seus interessos i afavorir la seva visibilitat i representació

23 febr. 2024 | Notícies

Nota informativa

 • AIBEI està integrada com a soci territorial a la federació estatal FAEDEI
 • AIBEI estrena pàgina web per donar a conèixer la seva tasca a la societat

L’Associació Illes Balears Empreses d’Inserció (AIBEI) agrupa cinc empreses d’inserció i d’economia solidària de les Illes Balears, amb la missió de representar-les, defensar els seus interessos i donar-les visibilitat.

Es pretén així d’afavorir la tasca de les empreses d’inserció en favor de la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d’exclusió social a través de la realització d’activitats econòmiques en el marc de l’economia solidària.

Les empreses d’inserció associades a AIBEI compleixen els següents requisits:

 • Estar creades a les Illes Balears, inscrites en el registre i complir amb les seves obligacions legals
 • Assumir els principis de l’economia solidària i realitzar una auditoria social
 • Estar promogudes per entitats no lucratives del Tercer Sector Social i revertir la totalitat dels beneficis en l’activitat
 • Desenvolupar itineraris d’inserció sociolaboral, amb mesures de formació i acompanyament.

Actualment AIBEI compta amb els socis següents:

 • Benfet Serveis i Manteniment. Entitat promotora: Projecte Home Balears
 • Deixalles Inserció i Triatge. Entitat promotora: Fundació Deixalles
 • Deixalles Serveis Ambientals. Entitat promotora: Fundació Deixalles
 • Eines x Inserció. Entitat promotora: Càritas Diocesana de Mallorca
 • Mestral Inserció i Medi Ambient. Entitat promotora: Càritas Diocesana de Menorca

En conjunt, les cinc empreses d’inserció associades varen tenir en 2022 un volum d’ingressos de 4.475.589 €, dels quals el 87% varen procedir de la facturació per serveis contractats, i varen generar conjuntament un retorn econòmic a les administracions de 1.387.881 € gràcies als estalvis en prestacions i als ingressos pels impostos i cotitzacions generats per les persones amb contracte d’inserció.

Així mateix, en total varen tenir 201 persones contractades (a jornada completa/any), de les quals 125 ho varen ser amb un contracte d’inserció. D’aquestes, 35 persones varen finalitzar l’itinerari d’inserció, i 21 varen trobar feina en el mercat laboral ordinari.

AIBEI està integrada com a sòcia territorial a FAEDEI, la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción. FAEDEI, creada en 2007, agrupa a 15 associacions autonòmiques d’empreses d’inserció que representen 260 empreses d’inserció amb 9.570 persones treballadores, el 63% amb contractes d’inserció.

FAEDEI treballa en favor de la consolidació del model de les empreses d’inserció a Espanya, com a eina per a la inclusió i inserció en el mercat laboral de les persones en situació o risc d’exclusió social. Antoni Aguiló, president d’AIBEI és el representant de les empreses d’inserció de les Illes Balears a la junta de FAEDEI.

A més de la participació estatal, un objectiu fonamental d’AIBEI és donar visibilitat a les empreses d’inserció i defensar el seu paper davant la societat: administracions públiques, agents socials, institucions i organitzacions públiques i privades. És per això que per donar a conèixer la seva tasca, AIBEI estrena la pàgina web https://empresesinserciobalears.org/

Aquesta pàgina web conté informació sobre l’associació, els seus socis i els serveis que ofereixen, així com seccions de notícies i documents.

1