Deixalles Inserció i Triatge

Denominació social: Deixalles Inserció i Triatge
Entitat promotora: Fundació Deixalles
CIF: B16552200
Forma jurídica: Societat Limitada
Any d'acreditació EI: 2018
Adreça postal: c/ Son Gibert, 8A – 07008 Palma

Activitat econòmica

Gestió de personal per al tractament de residus, especialment residus d’envasos, enderrocs i voluminosos