Deixalles Serveis Ambientals

Denominació social: Deixalles Serveis Ambientals
Entitat promotora: Fundació Deixalles
CIF: B57712549
Forma jurídica: Societat Limitada
Any d'acreditació EI: 2011
Adreça postal: c/ Son Gibert, 8A – 07008 Palma

Activitat econòmica

 • Recollida i tractament de voluminosos i tèxtil
 • Gestió de Parcs Verds / Deixalleries
 • Serveis de neteja viària, platges, locals
 • Conservació i manteniment d’edificis, jardins, platges, torrents i zones forestals
 • Confecció de peces de vestir i complements
 • Fabricació i venda de productes d’upcycling
 • Serveis de personal per:
  – Porta equipatges a estacions i aeroports
  – Control d’accessos i informació
  – Consergeria
  – Enquestes i sondejos
  – Auxiliars administratius i d’arxiu
  – Substitucions d’operaris a brigades, Parcs Verds i altres serveis